Pentru COMENZI va rugam sa ne contactati la email contact@service-echipamente.ro sau telefon 0745 090 200.

Politica de confidentialitate

RUN Production este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrătorilor de date cu caracter personal sub numărul XXXX.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, RUN Production are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

  • informarea utilizatorilor / clienţilor (cumpărătorilor) privind situaţia contului lor de pe service-echipamente.ro,
  • informarea utilizatorilor / clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor,
  • evaluarea produselor şi serviciilor oferite,
  • informarea utilizatorilor / clienţilor privind ofertele curente prin newsletter,
  • trimiterea de felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale,
  • activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

RUN Production (service-echipamente.ro) nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator / client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul service-echipamente.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali. De asemenea, RUN Production (service-echipamente.ro) poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, după cum urmează: furnizori de servicii, de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori. Furnizarea datelor către aceşti parteneri se va face numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Prin completarea datelor dvs. în formularele de Înregistrare, Comandă, Newsletter, Contact de pe site-ul service-echipamente.ro declaraţi că acceptaţi necondiţionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a RUN Production (service-echipamente.ro), şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către RUN Production (service-echipamente.ro), afiliaţii şi colaboratorii acestuia, pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către RUN Production (service-echipamente.ro), afiliaţii şi colaboratorii acestuia de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la: activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către RUN Production (service-echipamente.ro) atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa RUN Production, Str. Hărmanului, nr. 49W, Braşov, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să interveniţi asupra datelor transmise;
  • să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;
  • să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevazute de lege.

 

Prin citirea prezentei "Politici de confidentialitate" aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.